Ηλεκτροκίνηση

€72,00 EUR
Type: book
"Το νέο βιβλίο στην Ηλεκτροκίνηση, από τις εκδόσεις   INNORA, του Τεχνοβλαστού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, προσαρμοσμένο στην ύλη της Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ3270/17-05-2023, για την εκπαίδευση και πιστοποίηση μηχανικών ως τεχνιτών οχημάτων υψηλής τάσης. " Το βιβλίο είναι 304 σελίδες και είναι όλο έγχρωμο, περιέχει 188 εικόνες 26 πίνακες, 27 διαγράμματα".